سفارش طراحی سه بعدی

همین حالا دست به کار شوید و با ارسال نقشه واحد مسکونی، تجاری و اداری خود به همرا چند عکس از داخل فضا، در کوتاهترین زمان و کمتین هزینه، طرح فضای خود را قبل از اجرا شدن ببینید و در صورت لزوم تغییرات را اعمال کرده و در نهایت پس از اجرا توسط تیم حرفه ای صنایع چوبی درکا، از انتخاب خود لذت ببرید.

نمونه طراحی های سه بعدی و اجرا شده توسط گروه صنایع چوبی درکا (عکس ها قابل باز شدن هستند):